نمایندگی تعمیر یخچال جنرال الکتریک در تهران
نمایندگی تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک