به این مقاله رای دهید!
[مجموع: 1 میانگین: 4]

يكي از دلايل آب دهي در دستگاههاي سايد باي سايد گرفتگي مسير آب آن ميباشد كه در قسمت قبل به آن اشاره كرديم.

يكي ديگر از دلايل آب ريزي در سايد باي سايد ها پوسيدگي و زخمي شدن شلنگهاي مدار آب ميباشد كه در اثر مجاورت با كمپرسور و قرار گرفتن در معرض گرما شلنگ خشك شده و ميشكند وباعث آب دهي ميشود گاهي هم در اثر جابجا كردن سايد باي سايد شلنگ زخمي يا قطع شده و مشكل ساز ميشود.
دليل ديگر اب ريزي در سايد باي سايد ميتواند ناشي از نشتي آب از شير برقي(پمپ آب) يا ايراد به وجود امده در پمپ آب باشد كه ميبايست مورد بررسي قرار گيرد.
يكي ديگر از دلايل آب دهي در سايد باي سايد ها ميتواند ناشي از فيلترهاي تصفيه آب باشد،بهتر است فيلترهاي تصفيه اب سايد باي سايد در تاريخ مقرر و توسط تعميركار مجاز تعويض شود تا باعث خرابی ساید بای ساید نشود.
يكي ديگر از دلايل آب دهي در سايد باي سايد ها كمبود سرما ميباشد كه در اين حالت يخ هاي ساخته شده و همچنين يخهاي مواد غذايي شروع به آب شدن ميشود و موجب آب ريزي از دستگاه سايد باي سايد ميشود.توصيه ميشود در چنين شرايطي اقدامات اوليه را انجام داده و در صورت نياز با تعميرگاه مجاز تماس حاصل فرماييد تا با اولین تماس شما تعمیرکاران در اسرع وقت خود را به خانه و یا محل کار شما برسانند.