تنظيم دماي يخچال فريزر مابه چگونه است؟(درجه سايد باي سايد مابه را روي چه عددي تنظيم كنيم،درجه ي دماي يخچال مابه را چگونه تنظيم كنيم؟)

در اكثر يخچال و فريزرها امكاناتي براي افزايش و كاهش دماي داخل يخچال و فريزر تعبيه شده است.
در يخچال فريزر ها و سايد باي سايد هاي مابه نيز اين امكانات وجود دارد.
در برخي از مدلهاي قديمي تر كه سيستم به طور مكانيكي ميباشد براي افزايش و كاهش دما ميبايست درجه ي ترموستات را كم و يا زياد نمود به اين صورت كه عدد ١ كمترين سرما را داشته و هرچه به سمت عدد هاي بالاتر( ٥ يا ٦ ) برويم زمان كار دستگاه بيشتر و در نتيجه سرما بيشتر ميشود.
در يخچال فريزر و يا سايد باي سايد مابه كه سيستم فرماندهي به صورت الكترونيكي ميباشد تنظيم دما به صورت زير ميباشد:
اگر نمايشگر عددهاي ١ تا ٩ را براي تنظيم داشته باشد هرچه از درجه ١ به سمت ٩ برويم سرما بيشتر ميشود.درجه ي نرمال براي اين مدل از دستگاه مابه ٥-٥ ميباشد.
براي تنظيم درجه ي يخچال مابه در ساير مدل ها بايد توجه داشت كه درجه به صورت سانتيگراد ويا فارنهايت ميباشد كه در اين مدل مابه دماي يخچال مثبت ٣ و فريزر منفي ١٨ درجه نرمال ميباشد.
بر حسب فارنهايت نيز دماي يخچال ٣٧ و فريزر ٠ نرمال ميباشد.
( تغيير درجه ي سانتيگراد به فارنهايت در اكثر يخچال فريزرها و سايد باي سايد هاي جنرال الكتريك امكان پذير ميباشد.)
توجه داشته باشيد پس از تنظيم دماي سايد مابه دستگاه مجددا دماي قبلي كه دماي محيط يخچال و فريزر مابه ميباشد را نمايش ميدهد و مدتي زمان ميبرد تا به دماي دلخواه شما برسد و ثابت شود.(نهايتا ١ ساعت البته اگر ايراد فني نداشته باشد،در صورت وجود مشكل فني دما تنظيم نخواهد شد.)
لازم به ذكر است اگر مواد غذايي داخل فريزر مابه حالت انجماد خود را از دست داده و مواد غذايي داخل يخچال مابه بو گرفته و به طور كلي برودت كم است اين مسئله ربطي به تنظيم دماي سايد مابه نداشته و مشكل فني محسوب ميشود.
در صورت بروز مشكل و احتياج به رفع عيب يخچال جنرال الكتريك ويا رفع عيب سايد جنرال الكتريك با تعميرگاه مجاز مابه تماس حاصل فرماييد تا تكنسين مجاز جنرال الكتريك در كمتر از ٢ ساعت در محل شما حضور پيدا كرده و اقدام به رفع عيب يخچال فريزر مابه ويا رفع عيب سايد باي سايد جنرال الكتريك شما كنند.

به این مقاله رای دهید!
[مجموع: 1 میانگین: 5]

تعمیر یخچال ساید نف