منطقه 6 یکی از مناطق بخش مرکزی کلان شهر تهران می باشد، خدمات تعمیر یخچال فریزر منطقه 6 تهران شامل ارائه خدمات سرویس یخچال و اعزام تعمیرکار به تمام محلات این منطقه از شهر می باشد. برخی از مناطق تحت پوشش ما در منطقه 6 عبارت است از:

تعمیر یخچال فریزر امیرآباد
تعمیر یخچال فریزر ایرانشهر
تعمیریخچال فریزر بهجت آباد
تعمیر یخچال فریزر جمال زاده
تعمیر یخچال فریزر جهاد
تعمیر یخچال فریزر دانشگاه تهران
تعمیر یخچال فریزر نصرت
تعمیر یخچال فریزر ساعی
تعمیر یخچال فریزر سنائی
تعمیر یخچال فریزر فاطمی
تعمیر یخچال فریزر قزل قلعه
تعمیر یخچال فریزر کشاورز
تعمیر یخچال فریزر نظامی گنجوی
تعمیر یخچال فریزر ولفجر
تعمیر یخچال فریزر ولیعصر
تعمیر یخچال فریزر یوسف آباد

برای دریافت خدمات اعزام تعمیرکار و تعمیر یخچال فریزر منطقه 6 تهران با شماره تماس های

تلفن: 88452316 | 22861174 | 44376210