به این مقاله رای دهید!
[مجموع: 4 میانگین: 4]

ارورهای ماشین لباسشویی فریجیدر

یکی از برند های با کیفیت ماشین لباسشویی فریجیدر میباشد که در سالهای گذشته پیشرفت زیادی نیز داشته است در این متن میخواهیم به برخی ارورهای ماشین لباسشویی فریجیدر و دلیل آن بپردازیم:

۱ ارور EF1  در ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور مربوط به زمانی است که پمپ تخلیه ماشین لباسشویی مسدود شده است و باید تعویض شود.

۲ ارور EF2 در ماشین لباسشویی فریجیدر

زمانی که کف داخل ماشین لباسشویی بیش از حد مجاز آن میشود این ارور ایجاد میشود و دلیل آن ماده شوینده نامناسب میباشد.

۳ ارور EF6 در ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور مربوط به برد کنترل اصلی ماشین لباسشویی میباشد که ممکن است آسیب دیده باشد.

۴ ارور EF8 در ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور زمانی نشان داده میشود دکمه ماشین لباسشویی آسیب دیده باشد.

۵ ارور EA1 در ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور مربوط به ولتاژ بالای برق ورودی به ماشین لباسشویی است و باید برد الکترونیکی آن تعمیر شود.

۶ ارور EA2 در ماشین لباسشویی فریجیدر

به معنای ولتاژ برق بالای ۱۳۰ ولت متناوب این ارور با نقص در برد الکترونیکی ایجاد میشود.

۷ ارور EA3 در ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور نیز مربوط به ولتاژ زیر ۱۰۰ ولت متناوب میباشد و مشکل از برد کنترل اصلی است.

۸ ارور E11 ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور مربوط به زمانی است که مدت زمان زیادی برای پر شدن آب داخل ماشین لباسشویی زمان میبرد و مشکل از شیر برقی ماشین لباسشویی میباشد.

۹ ارور E13 در ماشین لباسشویی فریجیدر

دلیل پدید آمدن این ارور نشت هوا در لوله سنسور سطح فشار آب و یا نشت آب در مخزن میباشد.

۱۰ ارور E21 در ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور مربوط به زمانی است که آب داخل ماشین لباسشویی تخلیه نمیشود و پمپ تخلیه آن مشکل دارد.

۱۲ ارور E47 ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور زمانی نشان داده میشود که درب ماشین لباسشویی باز باشد یه مشکلی برای سنوسر های قفل درب پیش آمده باشد.

در صورت بروز هرگونه ایراد در ماشین لباسشویی خود با نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی نوین تماس بگیرید.